Yüksek Ventrikül Cevaplı Atriyal Fibrilasyonu Olan Hastaların Prospektif Analizi(sözlü sunum)


Sağlamol G., AÇIKALIN AKPINAR A. , DİŞEL N. R. , KANADAŞI M.

6. Euroasian congress of emergency medicine 14. Turkish emergency medicine congress., 8 - 11 Kasım 2018

  • Yayın Türü: Bildiri / Tam Metin Bildiri