TEBLİGAT HUKUKU


Albayrak H.

Seçkin Yayınevi, Adana, 2021

  • Publication Type: Book / Textbook
  • Publication Date: 2021
  • Publisher: Seçkin Yayınevi
  • City: Adana

Abstract

Tebligat hukukuna ilişkin mevzuatımızda önemli bazı değişiklikler olmuştur. 15.03.2018 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan ve 01.01.2019 tarihinde yürürlüğe giren 7101 sayılı İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile elektronik tebligatın uygulama alanını genişleten düzenlemeler yapılmış ve bu kapsamda Ulusal Tebligat Sistemi kurularak ayrıntılar yönetmelik ile düzenlenmiştir. Bu çerçevede elektronik tebligatın nasıl yapılacağı, 06.12.2018 tarihinde yayımlanan Elektronik Tebligat Yönetmeliği’nde düzenlenmiştir. Söz konusu değişikliklerin sonuçları yargı kararları ve doktrin görüşleri doğrultusunda incelenmeye çalışılmıştır. 

Tebligat hukuku, hukuk fakültelerinde, adalet meslek yüksekokullarında, açık öğretim fakültelerinde bir ders olarak okutulmaktadır. Özellikle son dönemde tebligat hukukuna ilişkin ders kitabı sayısında bir artış yaşanmaya başlamıştır. Bu nedenle bu kitap sadece ders kitabı niteliğinde düşünülmemiştir. Bunun yanında tebligat hukukuna ilişkin bazı tartışmalı konulara ilişkin olarak yargı kararları ve görüşlere de yer verilerek buna ilişkin olarak görüşlerimiz ve çözüm önerilerimiz de sunulmaya çalışılmıştır. Böylece kitabın uygulamacılar ve teori bakımından da faydalı olabilmesi amaçlanmıştır. 

Bunun yanında aranılan konuların ve ilgili kanun maddelerinin kolaylıkla bulunabilmelerini sağlamak için “Kavramlara Göre Arama Cetveli” ile “Tebligat Kanunu Hükümlerine Göre Arama Cetveli” konulmuştur. Ayrıca kitabın sonunda tebligat mevzuatı hükümleri eklenmiştir.