Salçalık Biber Bitkisinde Damla Yöntemiyle Uygulanan Farklı Sulama Düzeylerinin Verim Üzerine Etkileri ve Ekonomik Analizi


Creative Commons License

SEZEN S. M. , YAZAR A. , TEKIN S., ŞENGÜL H.

KSÜ DOĞA BİLİMLERİ DERGİSİ, vol.19, no.3, pp.310-318, 2016 (National Refreed University Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 19 Issue: 3
  • Publication Date: 2016
  • Title of Journal : KSÜ DOĞA BİLİMLERİ DERGİSİ
  • Page Numbers: pp.310-318

Abstract

This research was carried out in 2010-2011 growing seasons at Topçu Station of the Soil Water Resources Tarsus Research Institute, using Karaisalı processing pepper. The experimental treatments; Drip treatments consist of full irrigation (DTS), deficit irrigation DI-75, DI-50 and DA-PRD. Irrigation was applied when 25% of the available water in the 60 cm soil depth was used and replenished to field capacity in full irrigation treatment. Highest yield in drip system was obtained from the DTS treatment followed by DKS-75. DKS-50 and DS-PRD resulted in lowest yield. Although, DS-PRD and DKS-50 received the same amount of water the resulted in lower yield than DA-PRD in both years. In the drip system, the lowest WUE was obtained from the DTS treatment (5.5 and 5.8 kg m-3) while the highest WUE was found in DA-PRD treatment (7.7 and 7.5 kg m-3) in both years. In general, the highest WUE value as attained under water stress conditions, WUE decreased with increasing the water quantity. The results revealed that in drip irrigation DTS treatment which was irrigated when 25% of available water in the 60 cm soil depth was used and brought to field capacity, was recommended. Under water scarcity conditions, DKS-75 treatment can be recommended. Fruit weight, fruit size (width and length), fruit flesh thickness and fruit firmless were higher in DTS treatment. Fruit number per unit area was higher in water stress treatments. Net profit ranged between 5128 to7869$ ha-1 in 2010 and 4933 to 8871$ ha-1 in 2011 according to the irrigation treatments. Net profit was the highest under full irrigation treatment (DTS) under drip irrigation system.
Key Words: Red pepper, water use efficiency, economical analysis, irrigation scheduling

Araştırma, 2010 ve 2011 yıllarında Tarsus Toprak ve Su Kaynakları Araştırma Enstitüsü Topçu İstasyonunda Karaisalı salçalık biber bitkisinde yürütülmüştür. Deneme konuları, damla sulama parsellerinde 60 cm toprak derinliğinde kullanılabilir nemin % 25’i kullanıldığında tam sulama konusu (DTS) tarla kapasitesine getirilmiştir. Diğer konular ise tam sulama konusunun %75’i (DKS-75) ve 50’sinin uygulanması şeklinde oluşturularak farklı sulama düzeyleri (DKS-50) ile farklı kısmi kök kuruluğu (PRD) uygulamaları (sabit PRD (DS-PRD), alternatif PRD (DA-PRD)) olmuştur. En yüksek verim tam sulama konusundan (DTS) alınırken, anılan konuyu DKS-75 izlemiştir. DS-PRD ve DKS-50 konuları ise en düşük verim grubunda yer almıştır. DS-PRD ve DKS-50 konuları DA-PRD konusu ile aynı sulama suyu miktarını almasına karşın, her iki deneme yılında da DA-PRD konusundan daha düşük biber verimleri elde edilmiştir. En düşük WUE değerleri DTS konusunda (5.5 ve 5.8 kg m-3) belirlenirken, en yüksek WUE değerleri ise her iki deneme yılında da DA-PRD konusunda (7.7 ve 7.5 kg m-3 ) hesaplanmıştır. En yüksek su kullanma randımanı genel olarak su stresi belirlenen konularda elde edilirken, sulama düzeyi arttıkça WUE azalmıştır. Çalışma sonucunda damla sulama koşullarında 60 cm derinliğindeki kök bölgesindeki kullanılabilir suyun %25’i tüketildiğinde tarla kapasitesine dek sulanan DTS konusu önerilmektedir. Kısıntılı sulama koşullarında ise DKS-75 sulama programları önerilebilir. Meyve ağırlığı, hacmi, boyu, eni, et kalınlığı, et sertliği gibi parametreler tam sulama konusunda (DTS) daha yüksek değerlerle sonuçlanırken, meyve sayısı su stresi çeken konularda daha fazla olmuştur. Net gelirler sulama konularına göre 2010 yılında 5128-7869$ ha-1, 2011 yılında ise 4933-8871$ ha-1 arasında değişmiştir. Ekonomik anlamda ise birim alandan en yüksek net gelir tam sulama konusundan (DTS) elde edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Kırmızı biber, su kullanım randımanı, ekonomik analiz, sulama programı