DESIGN AND KINEMATIC ANALYSIS OF A SIMPLY VERTICAL WINDOW CLEANING ROBOT


Creative Commons License

TÜRKEŞ E., BELLER S. , EKŞİ O., KARABEYOĞLU S. S. , TIKIZ İ.

International Journal of Current Research, vol.9, no.5, pp.49806-49814, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 9 Issue: 5
  • Publication Date: 2017
  • Title of Journal : International Journal of Current Research
  • Page Numbers: pp.49806-49814

Abstract

Today, common types of industrial robots are used for many different applications and in many different areas. Designing and producing a prototype robotic system requires knowledge of the system requirements and coordinated work. All of these processes can be realised by working in partnership with mechanical, electronic and computer engineers. In this study, a robotic prototype (including software) request was designed with a Cartesian based coordinate structure at very low cost with an initial goal of cleaning a window or any further tasks to be determined by the end user. This robot is designed to be used in daily life, as well as the existing building design based on the required software. Therefore, the robot’s current structure is quite promising.

 

Bugün, yaygın olan endüstriyel robot türleri birçok farklı uygulamada ve birçok farklı alanda kullanılmaktadır. Bir prototip robotik sistemi tasarlamak ve üretmek, sistem ihtiyaçları ve koordineli çalışma bilgisini gerektirir. Tüm bu süreçler, mekanik, elektronik ve bilgisayar mühendisleri ile ortak çalışarak gerçekleştirilebilir. Bu çalışmada, öncelikli hedefi bir pencereyi temizlemek olan ya da son kullanıcı tarafından belirlenecek başka görevlerin yerine getirilmesi için bir kartezyen tabanlı koordinat yapısı ile çok düşük bir maliyetle bir robotik prototip (yazılım dahil) tasarlanmıştır. Bu robot, günlük hayatta kullanılmak üzere tasarlanmıştır ve gerekli yazılımla çeşitli amaçlar için de kullanılabilir. Bu yüzden, robotun mevcut yapısı oldukça umut vadetmektedir.