Subtropik Koşullarda Örtü Altında Elma Yetiştiriciliği


SARIER A.

Tarım Bilimleri Araştırma Dergisi (TABAD), vol.2, no.1, pp.187-193, 2009 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Çukurova region and Mediterranean coastal line have early fruit growing possibilities, since these areas are earlier in terms of fruit harvest date 
than the other regions of Turkey as well as 10-15 days earlier than the European fruit growing countries such as Spain, İtaly, and France. Recently, 
growing summer apples getting more importance to the apple growers and consumers. Growers do not face problems in marketing apples in June, 
July and August when the apple supply is low. 
This study was carried out at the orchards of Pozmer (Pozantı Agricultural Research and Aplication Center) in Adana during 2008- 2009. 
Experiment was carried on 5 years old Mondial Gala, Anna, Golden Dorset and Vistabella apple cultivars on M9 rootstock which were grown 
both under greenhouse and open field condition. Greenhouse condition did not negatively affected the yield and quality of apple crop which were 
harvested 10-15 days earlier than the open field condition.
Key Words: Apple, Greenhouse, Early Harvest (Precocity)
Çukurova Bölgesi ve Akdeniz sahil şeridi, turfanda meyve yetiştiriciliğinde çok önemli olanaklara sahiptir. Bu bölgemizde denemeye alınan 
meyve türlerine ait çeşitler, hem ülkemizdeki öteki bölgelerden hem de Avrupa’nın önemli meyvecilik ülkeleri olan İspanya, İtalya ve Fransa’dan 
10-15 gün erken olgunlaşmaktadır. Yazlık elma yetiştiriciliği, son yıllarda üzerinde durulmaya başlanan bir konu olup hem üretici hem de tüketici 
açısından önem kazanmaktadır. Özellikle piyasada elmanın az olduğu Haziran, Temmuz, Ağustos aylarında üreticiler, elma pazarlamasında pek 
sorun yaşamamaktadır. 
Bu çalışma, Pozantı Tarımsal Araştırma ve Uygulama Merkezi’nin Adana’da bulunan deneme alanında 2008-2009 yıllarında yürütülmüştür. 
Çalışmada örtü altı elma yetiştiriciliğinde erkencilik üzerinde durulmuştur. Deneme M9 anacı üzerine aşılı, ihracat kalitesine sahip 5 yaşlı Mondial 
Gala, iç pazara uygun Anna, Golden Dorset ve Vistabella çeşitlerinin, örtü altı ve açıkta bulunan ağaçlarında yürütülmüştür. Araştırmada erkenci 
elma yetiştiriciliğinde kullanılan örtü sisteminin, açıkta yetiştiriciliğe göre 10 -15 gün erkencilik sağladığı, meyve verim ve kalitesinde de herhangi 
bir olumsuzluğa rastlanmadığı saptanmıştır. 
Anahtar Kelimeler: Elma, Örtü Altı, Erkencilik