Yabancılara Türkçe Öğretiminde Düğün Temali Türkülerde Geçen Deyimlerin Öğretimi


Creative Commons License

TÜM G.

1. Uluslararası Ipekyolu Akademik Çalışmalar Sempozyumu, Nevşehir, Türkiye, 21 - 23 Eylül 2017, ss.265-273

  • Basıldığı Şehir: Nevşehir
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.265-273

Özet

Dil ve kültürün yansıtıcısı olan türküler yaşanmış aşk, acı, hasret gibi olayların kayıtlarını gösterdiklerinden yabancı dil öğrenmeyi kolaylaştıran faktörlerden birisidir. Yabancılara Türkçe öğretiminde (TYD) değişik konular çalışılmış ancak düğün temalı türküler ile ilgili çalışmaya rastlanmamıştır. Bu nedenle bu çalışmanın amacı düğün temalı düğünlerle dil öğretimi ve bu türkülerde geçen deyimlerin neler olduğunu ve nasıl öğretildiğini incelemektir. Düğün temalı türkülerde geçen deyimleri ortaya koymak ve kullanılan etkinlikleri aydınlatmak amacıyla Türkiye’deki 81 ilden birer düğün temalı türkü incelenmiştir. Bu çalışmanın araştırma soruları, öğretmen adaylarının düğün temalı türkülerle Türkçe öğretiminde deyimleri hangi etkinliklerle öğrettiklerini ve hangi dil becerilerini kullandıklarını oluşturmaktadır. Sonuçlar öğretmen adaylarının deyimlerin listelenmesi konusunda duyarlı olduklarını ancak deyimlerle ilgili kullandıkları etkinliklerin anlamla eşleştirme, deyimlerin altını çizme, boşluk doldurma gibi sınırlı düzeyinde kaldığını ortaya koymuştur. Deyimlerin yapıları konusunda da çoğunlukla deyimlerin öğretiminin ön planda olduğu ve dil yapılarının öğretiminin göz ardı edildiği sonucuna varılmıştır.