Miyokardiyal iskemi Reperfüzyonda Kaptopril Losartan ve novokinin in ATI 2 ADE1 2 Renin Aldosteron ADMA ve NADPH Oksidaz Düzeylerine Etkileri