Development of Alternative Solutions to Reduce Exhaust Emissions in Diesel Engines


AYDIN K., Şahin H. H.

Çukurova Üniversitesi Mühendislik-Mimarlik Fakültesi Dergisi, vol.32, no.4, pp.63-70, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Diesel engines have an important role in environmental pollution. Unfortunately, the fossil fuel combustion comes with both global emissions (CO2, N2O, CH4), which cause climate change, and local emissions (PM, NOx, HC, CO, O3), which cause adverse health effects and damage natural environment. The aim of this study is to reduce the level of exhaust emissions by adding fuel additive metal oxide based nanoparticles as an alternative way. In addition, the effect of reducing NOx emissions by changing the amount of Adblue sprayed and adding 3% and 5% ammonium sulfate (NH4)2SO4 to the Adblue solution in the SCR system was investigated. Finally, the optimum addition dosages were determined and exhaust emission values namely NOx and CO were reduced with the addition of nanoparticles.

Dizel motorların çevre kirliliğindeki rolü çok büyüktür. Ne yazık ki, fosil yakıtların yakılması hem iklim değişikliğine yol açan global emisyonları (CO2, N2O, CH4), hem de sağlık açısından olumsuz etkilere sahip olan ve doğal çevreye zarar veren bölgesel emisyonları (PM, NOx, HC, CO, O3), beraberinde getirmektedir. Bu çalışmanın amacı emisyon seviyelerini düşürmek için alternatif bir yol olarak yakıtlara metal oksit esaslı nano partikül katkı maddesi ilave etmektir. Ayrıca SCR sisteminde püskürtülen üre çözeltisi miktarı değiştirilerek ve üre çözeltisine %3 ve %5 oranlarında amonyum sülfat (NH4)2SO4 eklenerek NOx emisyonlarını azaltma etkisi incelenmiştir. Elde edilen neticeler sonrasında egzoz emisyonlarını azaltmak için uygun katkı dozaj miktarı tespit edilmiş olup kullanılan nanopartikül katkılarının NOx ve CO gibi zararlı egzoz emisyon değerlerini azalttığı belirlenmiştir.