Petrol İthalatının Cari Açık Üzerine Etkisi: OECD Ülkeleri Üzerine Bir Analiz


ORANSAY G., ALPER A. E.

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, vol.72, no.3, pp.513-524, 2017 (Peer-Reviewed Journal)