ENERJİ VERİMLİLİĞİNİ ARTIRMA STRATEJİLERİ


Atal T., Ayhan B., Öztürk H. H.

Ege Uluslararası 10. Uygulamalı Bilimler Kongresi, İzmir, Turkey, 22 - 24 December 2023, vol.1, pp.1-10

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Volume: 1
  • City: İzmir
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.1-10
  • Çukurova University Affiliated: Yes

Abstract

Dünyadaki hemen hemen bütün ülkeler günümüzde, yenilenebilir enerji üretimini veya kapasitesini artırmayı amaçlamaktadırlar. Küresel enerji tüketiminin 2040 yılına kadar % 48 oranında artacağı tahmin edilmektedir. Hızlı ekonomik büyüme amaçlanan gelişmekte olan ülkelerde enerji talebi, enerji tüketimindeki gelecekteki artışın büyük çoğunluğunu oluşturacaktır. Gelişmekte olan ülkelerdeki yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği projeleri, sera gazı emisyonlarını azaltmak ve gelecekteki enerji büyümesini karbon esaslı yakıtlardan arındırmak için çok önemli araçlardır. Şehir yönetimleri, iklim değişikliği ve sürdürülebilir kalkınma ile ilgili ortak zorlukların üstesinden gelmek için özel sektörle giderek daha fazla işbirliği yapmaktadır. Enerji verimliliği göstergeleri, bir faaliyetin bir diğerine göre, enerji açısından daha verimli olduğunu gösterebilmek için kullanılır. Enerji verimliliği göstergeleri, cihaz başına toplam enerji tüketimi gibi birleştirilmiş veriler veya doğalgaz kullanan konutlar için birim alan başına enerji tüketimi ayrıştırılmış veriler olabilir. Bu bildiride enerji verimliliğini geliştirmek için politika ve stratejiler değerlendirilmiştir.