Investigation of Sulfur Removability from Lignite Coal by Bioleaching


Çetinkaya Z., Bayat O.

Internatıonal Topkapı Congress II, İstanbul, Turkey, 20 - 21 October 2023, pp.898-909

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: İstanbul
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.898-909
  • Çukurova University Affiliated: Yes

Abstract

Bu çalışmada; Çan (TKİ), Çanakkale bölgesinden alınan linyit kömüründen kül ve kükürdün

uzaklaştırılabilirliği kolon biyoliç yöntemi ile araştırılmıştır. Ağır ortam ayrımı ile temizleme

işlemine tabi tutulan kömürler üzerinde atmosferik basınçta biyoliç deneysel çalışması

uygulanmıştır. Biyoliç işleminde Acidithiobacillus ferrooxidans ve Leptospirillum

ferrooxidans bakterileri kullanılmıştır. Tane boyutu, kolon çapı ve akış hızının biyoliç işlemi

üzerindeki etkileri araştırılmıştır.