THE PROPOSAL OF A METHOD FOR SCULPTURE-SPACE RELATIONSHIP ANALYSIS


Boran B.

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ II. ULUSLARARASI SANAT ARAŞTIRMALARI SEMPOZYUMU, Adana, Turkey, 11 - 14 April 2018, pp.137

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Adana
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.137

Abstract

Nowadays, the art of sculpture appears much more intensely in open spaces. The relationship that the sculpture has established with space is important for the formation of meaning between a viewer and sculpture design. In the study, a method proposal for the analysis of the relationship between sculpture and space was put forward, and this method was applied through Mehmet Aksoy’s sculpture, Bear and Bull. The relationship between sculpture and space was examined using a semiotic method. 

Günümüzde heykel sanatı açık alanlarda varlığını çok daha yoğun bir biçimde göstermektedir. İzleyici ve heykel tasarımı arasında anlam oluşumu için heykelin mekanla kurduğu ilişki önem taşımaktadır. Çalışmada heykel-mekan ilişkisinin analizine yönelik bir yöntem önerisi sunulmuş ve Mehmet Aksoy’un Ayı ve Boğa heykeli üzerinden bu yöntem uygulanmıştır. Heykel-mekan ilişkisi göstergebilimsel bir yöntem kullanılarak incelenmiştir.