MESALAZİNDEN SENTEZLENEN SCHİFF BAZININ HİDROKLORİK ASİT İÇEREN ORTAMDA BAKIRIN KOROZYONUNA İNHİBİTÖR OLARAK ETKİSİ


KILINÇÇEKER G. , Baş M., GİZİR A. M. , SANGÜN M. K.

XV. International Corrosion Symposium, 26 - 28 Ekim 2018

  • Yayın Türü: Bildiri / Tam Metin Bildiri