DÜNYADA ENERJİ VERİMLİLİĞİNDEKİ GELİŞMELER


Öztürk H. H.

Lambert Academic Publishing, Beau Bassin-Rose Hill, 2021

  • Basım Tarihi: 2021
  • Yayınevi: Lambert Academic Publishing
  • Basıldığı Şehir: Beau Bassin-Rose Hill

Özet

Bu çalışmada, enerjiyi ilgili alanlar olarak çevre, teknoloji ve kentleşme ile ilişkilendiren entegre bir model aracılığıyla enerji verimliliği konusu değerlendirilmektedir. Çalışmanın başlıca amacı, gelişmiş ülkelerin birincil enerji ve elektriği (ikincil enerji) ne kadar verimli kullandıklarını belirlemektir. Buna ek olarak, çevre koruma ve yenilenebilir enerji kapasitesinin enerji sistemlerine dahil edilmesi durumlarında verimliliğin nasıl değiştiği de araştırılmıştır. Bu amaçla, Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütüne (OECD) üye ülkelerin enerji kullanımı ve kayıplarının yanı sıra, çevresel emisyonları en aza indirmeye yönelik verimlilik düzeyleri değerlendirilmiştir. Ülkelerin enerji için ortalama verimsizlik marjlarını belirleyen bazı temel model incelenmiştir. Ülkelerin birincil enerji için % 16,1 ve elektrik için % 10,8 ile % 13,5 arasında ortalama verimsizlik marjlarına sahip olduğu bildirilmektedir. Genişletilmiş modellerden belirlenen sonuçlar, çevreye özen göstermenin genel olarak verimliliği etkilemediğini, yenilenebilir kaynaklardan üretilen enerjiye güvenmenin ise verimliliği biraz azalttığını belirtmektedir.