TARIMSAL SULAMA İÇİN ENERJİ GİDERLERİNİN BELİRLENMESİ VE AZALTILMASI: Çözümlü Örnek Uygulamalar


Öztürk H. H.

Lambert Academic Publishing, Beau Bassin-Rose Hill, 2021

  • Publication Type: Book / Vocational Book
  • Publication Date: 2021
  • Publisher: Lambert Academic Publishing
  • City: Beau Bassin-Rose Hill
  • Çukurova University Affiliated: Yes

Abstract

Bir pompaj tesisinin fazla yakıt tüketimini belirlemek için, verimlilik ölçütlerinden yaralanılır. Verim ölçütleri, ölçütleri karşılayacak şekilde tasarlanmış yeni bir pompaj tesisi için yakıt tüketiminin ne kadar olacağını belirlemek amacıyla da kullanılabilir. Ölçütler, yakıt maliyetleri dikkate alınarak, farklı enerji kaynakları arasındaki işletme maliyetlerini karşılaştırmak amacıyla da kullanılabilir. Toplam basınç yüksekliği azaldığında, güç gereksinimi de azalır. Toplam basınç yüksekliği, pompalama yüksekliği veya çalışma basıncı azaltılarak azaltılabilir. Pompalama yüksekliği, boru hatları (emme borusu, ana ve yan hatlar) ve bağlantı elemanları (dirsekler, redüktörler ve vanalar) azaltılarak, çalışma basıncı ise yüksek basınçlı sistemden düşük basınçlı sisteme geçiş yapılarak azaltılabilir. Genel olarak, verim arttıkça, pompa maliyeti artar. Pompa verimi düştükçe, yakıt tüketimi giderleri artar. Bu nedenle, daha verimli pompaların işletme giderlerinde sağlayacakları tasarruf, genellikle birkaç yıllık kullanımdan sonra, daha yüksek ilk yatırım maliyetlerini telafi eder.