Dil Öğretmenlerinin 21.Yüzyıl Öğrenme ve Yenilikçilik Becerilerinin Geliştirilmesi: Uygulama Örnekleri


Bedir H.

TÜRKİYE’DE YABANCI DİL EĞİTİMİ VE AVRUPA’DAKİ UYGULAMALAR: GELİŞMELER VE ÖNERİLER KONFERANSI, Ankara, Turkey, 28 - 29 June 2021, pp.82-90

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Ankara
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.82-90

Abstract

Eleştirel ve yaratıcı düşünme, iletişim ve iş birliği becerilerini (4C) derslere özellikle İngilizce öğrenim ve öğretimine uyarlamak için öğretmen eğitimi programlarının yanı sıra profesyonel gelişim etkinliklerinin

düzenlenmesi gerektiği araştırmalarca vurgulanmaktadır. Bu makale, 21. yüzyılın temel becerileri olarak tanıtılan 4C (eleştirel düşünme, iş birliği, iletişim ve yaratıcılık) kavramlarını tartışmaktadır. Ayrıca, en yaygın

olarak başvurulan altı çerçeveyi sunup onların ilkelerini ve 4C öğretme ve öğrenme stratejilerini paylaşarak İngilizceyi yabancı dil olarak öğretilen sınıflara uyarlanma konuları üzerinde durmaktadır.