İlköğretim 6. Sınıf Türkçe Dersindeki Tümleşik Becerilerin Ölçme ve Değerlendirmedeki Yansıması.


Creative Commons License

TÜM G.

II. Uluslararası Sınırsız Eğitim ve Araştırma Sempozyumu (UESAS2018), Muğla, Turkey, 26 - 28 April 2018, pp.36-53

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Muğla
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.36-53
  • Çukurova University Affiliated: Yes

Abstract

Currently, taking into consideration of individual differences, especially, in the realization of permanent learning through constructivist approach is dramatically accepted as the core of language teaching. The prevailing way to see the achievements of learners in language learning is to evaluate the output of their exam papers. Therefore, the aim of this study is to determine the level of outcomes of integrated skills (reading and writing) of the students in the Turkish language written examinations of the 6th grade primary school students. The sample of this study constitutes three randomly selected Turkish exam papers (N. 36) from each of 12 classrooms of the 6th grade Turkish lesson (N.360) in a primary school in the city center of Adana in order to provide the validity in the assessment. The study was carried out in order to shed light on the application level of integrated skills including the reading, writing and grammar sections of the first term and second exam papers of the students in the 6th grade who used Turkish course book published by Ministry of National Education (MEB) in 2016-2017 academic year. According to the results of the study, it was observed that the students could not use the integrated skills during the examination process. It is observed that they commonly answered the reading questions based on knowledge, comprehension and analysis by merely taking the sentences in the text rather than answering on their own and they could not transfer the language structures asked in the grammar section while producing their written texts in the writing section. The assessment and evaluation were carried out both holistically and analytically on the exam papers but excluding some sub-skills, provided by MEB. As a result, more comprehensive assessment and evaluation criteria are recommended considering both principles of MEB and Common European Framework of Reference for Languages.

           

Keywords: Integrated language skills, reading and writing, Turkish exam papers, assessment and evaluation.

Türkçe özeti özellikle kalıcı öğrenmenin gerçekleşmesinde bireysel farklılıkların da göz önüne alınmasının önemli olduğu anlayışı kabul edilmektedir. Öğrencilerin dil öğrenimindeki kazanımlarını görebilmenin en iyi yolu da sınav kâğıtlarındaki çıktılarının değerlendirilmesidir. Bu çalışmanın amacı, ilköğretim 6. Sınıf öğrencilerinin Türkçe dersi yazılı sınavlarında tümleşik becerilerinden okuma ve yazma ile ilgili uygulama düzeylerini tespit etmektir. Adana şehir merkezindeki bir ilköğretim okulundaki 12 şubeden oluşan 6. Sınıf Türkçe dersi öğrencilerinin (N.360) ara sınavlarından her sınıftan rastlantısal seçilen 3 adet sınav kâğıdı (N.36) bu çalışmanın örneklemini oluşturmuştur. Çalışma, 2016-2017 öğretim yılında MEB tarafından yayınlanan İlköğretim 6. Sınıf Türkçe ders kitabını kullanan öğrencilerin birinci dönem ikinci ara sınav kâğıtlarının okuma, yazma ve dil bilgisi bölümlerinin incelenerek tümleşik becerilerin uygulama düzeyine ışık tutmak amacıyla yapılmıştır. Çalışma sonuçlarına göre,  öğrencilerin sınavda tümleşik becerilerini kullanamadıkları, okuma bölümündeki bilgi, kavrama ve değerlendirme içeren sorularına genellikle sadece metindeki cümleleri alarak cevap verdikleri, dil bilgisi bölümünde sorulan dil yapılarını yapmalarına rağmen yazma bölümünde kompozisyonlarına aktaramadıkları gözlenmiştir. Bu sınavların ölçme ve değerlendirmesi hem holistik (bütüncül) hem de analitik yapılmış olmasına rağmen değerlendirmenin MEB öngördüğü alt becerileri ölçmediği gözlemlenmiştir. Ölçme ve değerlendirme kriterlerinin MEB ve Diller İçin Ortak Başvuru Metnine göre daha kapsamlı yapılması önerilmektedir.

Anahtar Sözcükler: Tümleşik dil becerileri, okuma ve yazma, Türkçe dersi sınavları, ölçme ve değerlendirme