Risk Faktörünün Görülme Sıklığının Dü ük Olduğu Durumlarda E le tirmeOranı ve Kontrol Sayısının Güç Üzerine Etkisi


SERTDEMİR Y. , BURGUT H. R.

18. Ulusal Biyoistatistik Kongresi ve 1. Uluslararası Biyoistatistik Kongresi, Antalya, Turkey, 26 - 29 October 2016

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Antalya
  • Country: Turkey