Destek Vektör Makineleri ile Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokuluna Giriş İçin Başvuran Adayların Başarı Durumlarının Tahmini


Mendi S., AKAY M. F. , AÇIKKAR M.

Ç.Ü. Müh-Mim. Fak. 30. Yil Sempozyumu, Turkey, 16 - 17 October 2008

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Country: Turkey