PRODUCTION OF CARBON NITRIDE THIN FILMS BY MW ECR DEPOSITING SYSTEM


ESEN M. , SEDEFOĞLU N., ÖZDAMAR H., ŞEKER Z., KAVAK H. , ESEN R.

TÜRK FİZİK DERNEĞİ 30. ULUSLARARASI FİZİK KONGRESİ, 2 - 05 Eylül 2013

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri