ANALYSIS OF THE CULTURAL FACTOR IN THE FORMING OF FURNITURE IN THE CASES OF TRADITIONAL TURKISH AND JAPANESE HOUSES


Altıparmakoğlu Sakarya G.

Mugla Journal of Science and Technology, vol.2, no.2, pp.30-37, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 2 Issue: 2
  • Publication Date: 2016
  • Journal Name: Mugla Journal of Science and Technology
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.30-37
  • Çukurova University Affiliated: Yes

Abstract

The concept of culture can be defined as all abstract and concrete features and values that shape the life of various communities. Societies have reflected these features and values into their living spaces by being inspired from their social structure and the environment. Therefore culture stands out as an important factor in the forming of living spaces that meet the basic requirement of housing and the furnishings inside. The purpose of this study is to examine the impact of the cultural factor on the forming of furniture, in the cases of traditional Turkish and Japanese house furniture. In this context, in the first section of the study the definition of culture is made and based on this, the relation between culture and lifestyle and the interaction between culture and furniture is discussed. In the next section, the "culture" factor in the forming of furniture, the main subject of the study is discussed with the relation between Traditional Turkish and Japanese house furniture and the culture and lifestyle of both societies. In the conclusion section, similar and different features are identified and analyzed in the forming of furniture in both cultures, using the information obtained from the study.

Kültür kavramı, belirli toplulukların yaşam biçimlerini şekillendiren soyut ve somut özellik ve değerlerin tümü olarak tanımlanabilir. Toplumlar bu özellik ve değerleri, içinde bulundukları toplumsal yapıdan ve çevreden de etkilenerek yaşama mekânlarına da yansıtmışlardır. Bu nedenle, temel gereksinimlerden olan barınma ihtiyacının karşılandığı yaşama mekânlarının ve içinde yer alan donatı elemanlarının biçimlenişinde kültür önemli bir etken olarak öne çıkmaktadır. Bu çalışmanın amacı, kültür faktörünün mobilyanın biçimlendirilmesi üzerindeki etkisini geleneksel Türk ve Japon evi mobilyaları özelinde incelemektir. Bu kapsamda; çalışmanın ilk bölümünde kültür kavramının tanımı yapılmakta, buradan yola çıkılarak kültür-yaşam biçimi ilişkisi ve kültür mobilya etkileşimi irdelenmektedir. Bir sonraki bölümde; çalışmanın ana konusu olan mobilyanın biçimlendirilmesinde “kültür” faktörü; Geleneksel Türk ve Japon evi mobilyalarının her iki toplumun kültürü ve yaşam biçimiyle ilişkilendirilmesiyle incelenmektedir. Sonuç bölümünde ise; incelemeden elde edilen bilgilerle iki kültürde mobilyanın biçimlendirilmesindeki benzer ve farklı özellikler saptanarak analiz edilmektedir.