YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE KULLANILAN DERS KİTAPLARININ TEMEL İŞLEVLERİ


Creative Commons License

TÜM G. , CEYHAN BİNGÖL Z.

ISLET-ROMA-2017, Roma, İtalya, 20 - 23 Nisan 2017, cilt.12, no.34, ss.429-444

  • Cilt numarası: 12
  • Basıldığı Şehir: Roma
  • Basıldığı Ülke: İtalya
  • Sayfa Sayıları: ss.429-444

Özet

Son yıllarda, yabancı dil olarak Türkçe (TYD) öğretimi için hazırlanan ve yurt içi ve yurt dışında kullanılan ders araç ve gereçlerinin sayısı, dünyadaki öğrencilerin, öğretmenlerin, yöneticilerin ve kamu kurumlarının ihtiyaçlarını ve isteklerini karşılayabilmek için çarpıcı bir şekilde artış göstermiştir. Yabancı dil olarak Türkçe öğretimi ders kitapları gerek öğretmen ve yöneticiler gerekse öğrenciler için belirli amaç ve öğretim programı doğrultusunda hazırlanan temel başvuru kaynaklarıdır. Aynı zamanda TYD ders kitapları, öğrenciler için öz yönetimli öğrenmenin etkili bir kaynağı, sunuma yönelik bir araç, etkinlik ve fikirlerin tedarikçisi, referans kaynağı ve önceden belirlenen öğrenme hedeflerini yansıtan, gerektiğinde öğrenilen konulara yeniden dönmek ve öz-değerlendirme yapmak için kaynak görevi gören; öğretmen için ise öğretim programları çerçevesinde hedeflenen öğrenimin gerçekleşmesine, zamanlanmasına ve değerlendirilmesine katkı sağlayan önemli bir araç olarak da hizmet eder. Bu nedenle Türkçe öğretimi ders kitapları, TYD öğrencilerinin kültürel zenginliği tanıması ve Türkçe ile iletişim kurabilmesi için önemli olanaklar barındıran bir temel kaynak olarak düşünülmelidir. Bununla birlikte, Diller için Avrupa Ortak Başvuru Metni (OBM)’de yer alan ders kitaplarıyla ilgili bazı gerekli hedeflere göre mevcut TYD ders kitapları incelendiğinde, bu kitapların ünite veya ünitelerinde dil becerilerinin oransız dağılımı, etkinliklerle ilgili açıklamalar, etkinlik öncesi, sırası ve sonrasındaki yönlendirmeler, sesletim, metinlerin uzunluğu ve dilsel kalıplar, hatta atasözü ve özdeyişler gibi kültürel içeriklerde bazı şekilsel ve içeriksel açıdan eksiklikler olduğu tespit edilmiştir. Bu çalışmanın alana katkı sağlaması amacıyla kitaplarda yer alan mevcut bilginin öğrencilere kolay ve sistemli bir şekilde aktarımı ve uygulanabilir hale getirilebilmesi için ders materyallerinin temel işlevlerinin OBM’e göre hazırlanması gerektiği tavsiye edilmektedir.