Güneş Enerjisi


Polat Y., BİLGİLİ M. , YAŞAR A. , ŞİMŞEK E.

Ders Notu, ss.100, 2010

  • Basım Tarihi: 2010
  • Sayfa Sayıları: ss.100

Özet

Polat, Y., M. Bilgili, A. Yaşar, E. Şimşek. "Güneş Enerjisi", Ç.Ü. Adana MYO Yayınları, Yayın No: 77, Adana (2010).

 

ÖNSÖZ

 

     Bu ders notu, MEB-YÖK Meslek Yüksekokulları Program Geliştirme Projesi İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi Programı, Güneş Enerjisi dersi müfredat programında bulunan konulara paralel olarak hazırlanmıştır.

     Güneş Enerjisi       dersi, yüksekokulumuzun ikinci sınıfında okuyan öğrencilerimizin önemli bir enerji kaynağı olan güneş sistemi, güneş enerjisi sistemleri ve güneş enerjisi uygulamaları konusunda yeterli bilgiye ulaşmasını sağlayan bir ders niteliğindedir. Bu ders notu, öğrencilerimizin kendi kendilerine çalışabilmeleri ve konuyu daha iyi anlayabilmeleri açısından iyi bir kaynaktır.

     Bu ders notunun hazırlanmasında değerli katkılarını esirgemeyen  Adana Meslek Yüksekokulu personeli Çetin ZENGİN’e teşekkür ederiz. 

 

 

                                                        Yusuf POLAT

                                                        Dr. Mehmet BİLGİLİ

                                                        Yrd.Doç.Dr Abdulkadir YAŞAR

                                                        Erdoğan ŞİMŞEK