English education policy in Turkey


KIRKGÖZ Y.

in: English language education policy in the middle East and Africa, Robert Kirkpatrick, Editor, Springer, London/Berlin , Cham, pp.235-256, 2017

  • Publication Type: Book Chapter / Chapter Research Book
  • Publication Date: 2017
  • Publisher: Springer, London/Berlin 
  • City: Cham
  • Page Numbers: pp.235-256
  • Editors: Robert Kirkpatrick, Editor
  • Çukurova University Affiliated: Yes

Abstract

English Education Policy in Turkey

 

Abstract The present article, which sets a global perspective, investigates foreign language education policy and planning (LPP) with reference to major education reforms that have taken place in Turkey. Adopting the six-point language-in-education planning framework developed by Kaplan and Baldauf (1997, 2003), the study focuses on the following issues: the geographical and historical context in which the LPP has developed in the Turkish context; motivation at the national and global levels that have been crucial in driving policy actors to introduce English in the medium of instruction (MOI) policy; roles and influences of the external/international as well as the national/indigenous LPP actors and organizations and their involvement in the LPP; the different goals – both linguistic and non-linguistic – set by relevant actors; implementation processes that are facilitated by the development of English LPP, and finally some insights are given into the educational outcomes of LPP at the micro-level. The article relies on empirical studies, education policies and relevant official documents as sources of data. Çukurova University is taken to illustrate how this institute of higher education has responded to the influences of globalization and internationalization at the micro level.

 

 

 

 

Türkiye’de İngilizce Eğitimi Politikası

 

 

Bu çalışma Türkiye’de yabancı dil eğitimi politikası ve planlamasını ülkede gerçekleşen üç eğitim reformu çerçevesinde incelemektedir. Kaplan ve Baldauf (1997, 2003) tarafından geliştirilen altı-boyutlu “eğitimde yabancı dilin planlaması çerçevesi”nde, ülkemizdeki yabancı dil eğitimi politikası altı boyutta ele almaktadır:coğrafi ve tarihsel boyut, ulusal ve uluslar arası boyutta İngilizcenin ülke için önemi, içsel ve dışsal birtakım etmenlerin üstlendiği roller, dilsel ve dilsel olmayan hedefler, ve son olarak mikro düzeyde yabancı dil politikalarının uygulanması. Bu çalışma için, alanda mevcut araştırmalar, eğitim politikaları ve ilgili resmi belgeler veri oluşturmaktadır. Mikro düzeyde, Çukurova Universitesi İngilizce’nin evrensel bir dil olarak kullanımı sonucunda meydana gelen evrenselleşme ve uluslararasılaşma kavramlarına nasıl tepki verdiği konularında örneklem olarak incelenmektedir.