Science Education Program of Science and Art Centers According to the Views of Teachers, Administrators and Students


Ülger B. B., Uçar S., Özgür İ.

ELEMENTARY EDUCATION ONLINE, vol.13, no.3, pp.1098-1121, 2014 (Scopus)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 13 Issue: 3
  • Publication Date: 2014
  • Journal Name: ELEMENTARY EDUCATION ONLINE
  • Journal Indexes: Scopus, TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.1098-1121
  • Çukurova University Affiliated: Yes

Abstract

In research, it’s examined the developmental issues of gifted and talented  students attending on science programs in Science and Art Centers according to the views of teachers, managers and science gifted students. It is required to examine the validity and proceeds of science programs of SAC fort he development of gifted and talented students. Thus, it is important to know whether it needs a different program or implementation for SAC, discuss this newly structered area in examining the implementations and if necessery present the deficiencies, place the gifted and talented education  on standards. In our country SAC science programs are not evaluated and the problems which could come up with the program process and developmental issues of gifted students in this program are not discussed. So, there is a gap in this area. In research, it is examined that the science program process of SAC according to the views of managers, teachers and science gifted students; determinated problems are discussed in which is there any effect of development of science gifted students. Teachers, managers and students are formed the study group aimed for to be a holistic research. Study group  is consisted of 2 managers and 2 teachers from K.Maras SAC, 3 managers, 4 teachers and 10 srudents fro Adana SAC. Data collected by using interview technique and then analysed by using content analysis. As a result of analysis, findings are categorized under views of teachers’, managers’ and students’. Discussion regarding the findings are made under programs four basic foundation; aim, content, method and techniques and evaluation. Accordingly, conclusion of the study is that in SAC there are some problems in the process of science program and those problems could effect negatively on scientific skill development of gifted and talented students. The study suggestedthat if these problems resolve and the program is used effectively, there will be much more development on gifted students scientific skills.

Araştırmada, Bilim Sanat Merkezlerinde uygulanan fen eğitimi programının fen alanında üstün ve özel yetenekli öğrencilerin gelişimindeki yeri idareci, öğretmen ve öğrenci görüşleri temele alınarak incelenmiştir. Üstün ve özel yeteneğin gelişimine yönelik uygulanan programların geçerliliğinin ve veriminin irdelenmesi gerekmektedir. Böylece Bilim Sanat Merkezleri için farklı bir programın ya da uygulamanın gerekip gerekmediği, henüz yeni yapılanan bu alandaki uygulamaların irdelenerek tartışılması ve varsa eksikliklerin ortaya konması, üstün ve özel yetenekli öğrencilerin eğitiminin ülkemizde belirli standartlara oturtulması açısından önem arz etmektedir. Ülkemizde henüz Bilim Sanat Merkezlerinde uygulanmakta olan fen programları değerlendirilmemiş, işleyişinde ortaya çıkabilecek sorunlar ve bu sorunların üstün ve özel yetenekli öğrencilerin gelişimine olası etkileri tartışılmamıştır dolayısıyla bu alanda bir eksiklik doğmuştur. Araştırmada idareci, öğretmen ve öğrencilerin bakış açılarına göre fen programının işleyişi değerlendirilmiş, belirlenen problemlerin fen öğrencilerinin gelişimine yönelik etkileri tartışılmıştır. Araştırmanın bütünlüğünü sağlamak amacıyla çalışma grubu idareci, öğretmen ve öğrencilerden oluşturulmuştur. Çalışma grubunu, K.Maraş Bilim Sanat Merkezinden 2 yönetici ve 2 öğretmen, Adana Bilim Sanat Merkezinden 3 yönetici, 4 öğretmen ve 10 öğrenci oluşturmaktadır. Çalışma grubundan elde edilen veriler toplanırken görüşme tekniği kullanılmış, içerik analizi ile analiz edilmiştir. Yapılan analiz sonucunda elde edilen bulgular idareci, öğretmen ve öğrenci görüşleri altında kategorilendirilmiştir. Bulgulara ilişkin tartışma, programın hedef, içerik, eğitim durumu ve değerlendirme basamakları çerçevesinde yapılmıştır. Buna göre araştırmanın sonucunda, Bilim Sanat Merkezinde fen programının işleyişinde çeşitli aksaklıkların ortaya çıktığı ve bunun sonucunda, fen alanında öğrencilerin üstün ve özel yeteneklerindeki gelişimin olumsuz etkilenebileceği sonucuna ulaşılmıştır. Problemlerin giderilmesi ve programın gerektirdiklerinin tam olarak uygulanması durumunda, öğrencilerin üstün ve özel yetenek gelişimlerinde çok daha verimli olunabileceği sonucuna ulaşılmıştır.