Laparoskopik ve açık kolesistektomilerin solunum fonksiyon testlerine etkilerinin karşılaştırmalı değerlendirilmesi


IŞIK A.

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği Dergisi, vol.22, no.5, pp.252-256, 1994 (Peer-Reviewed Journal)