Anti-NMDA Receptor Encephalitis Presenting with Acute Psychosis


Creative Commons License

Çelik T., Özdemir U., Tolunay O., Celiloğlu C., Sucu A.

Journal of Pediatric Infection, vol.13, pp.132-135, 2019 (ESCI) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 13
  • Publication Date: 2019
  • Doi Number: 10.5578/ced.68310
  • Journal Name: Journal of Pediatric Infection
  • Journal Indexes: Emerging Sources Citation Index (ESCI)
  • Page Numbers: pp.132-135
  • Çukurova University Affiliated: No

Abstract

Autoimmune encephalitis cases are diagnosed more frequently with the increase in the number of investigative facilities and the raising awareness of clinicians. Anti-N-methyl-D-aspartate (NMDA) receptor encephalitis is the most common type of autoimmune encephalitis in childhood. Early diagnosis of the disease contributes significantly to prognosis. Diagnosis is made by detecting antibodies against anti-NMDA receptors in the cerebrospinal fluid (CSF) and serum. Central nervous system imaging and electroencephalography (EEG) findings are not specific to the disease and may have supportive role in diagnosis. Herein, we report a 15 year-old-girl who presented with fever, psychotic symptoms and unconsciousness and was diagnosed with anti-NMDA receptor encephalitis.

Günümüzde tetkik imkanlarının çoğalması ve klinisyenlerin konuya dair farkındalığının artması ile otoimmün ensefalit hastaları daha sık tanı alabilmektedir. Anti-N-metil-D-aspartat (NMDA) reseptör ensefaliti, çocukluk çağında en sık görülen otoimmün ensefalit tipidir. Hastalığa erken dönemde tanı konulması, prognoza önemli oranda katkı sağlamaktadır. Beyin omurilik sıvısında ve serumda saptanan anti-NMDA reseptörlerine karşı gelişen antikorların saptanması ile tanı konulmakta, santral sinir sistemi görüntülemeleri ve elektroensefalografi (EEG) bulguları hastalığa özgün olmayıp, tanıda destekleyici özellik arz edebilmektedir. Ateş, psikotik semptomlar, bilinç kaybı ile başvuran ve anti-NMDA reseptör ensefaliti tanısı alan 15 yaşındaki kız olgu sunulmuştur.