Medyada Şiddet; Televizyon Çizgi Diziler Üzerine Bir inceleme


Creative Commons License

ELPEZE ERGEÇ N.

Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.25, sa.1, ss.42-58, 2016 (Hakemli Üniversite Dergisi)

  • Yayın Türü: Makale / Tam Makale
  • Cilt numarası: 25 Konu: 1
  • Basım Tarihi: 2016
  • Dergi Adı: Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.42-58

Özet

İzleyici araştırmaları televizyon yayın içeriklerinin, izleyiciler üzerinde değer sistemlerinin oluşumunda ve davranışların biçimlenmesinde güçlü bir etkiye sahip olduğunu göstermektedir. Şiddetin sadece haber, dizi ve magazin programlarının yanında, çocuk kanallarında da önemli boyutta olduğu gözlemlenmektedir. Şiddetin öğrenilen bir davranış olduğuna vurgu yapan Riches (1989), şiddet eylemi sosyal gerçekliği pratik anlamda dönüştürmeyi hedefleyen ve bunu yaparken de içinde bulunduğu sosyalliğin düşünsel durumunu sergileyen bir yapıya sahip olduğunu belirtmektedir. Şiddetin kişiler üzerinde bir tepkisizlik yarattığı, giderek şiddetin problemleri çözmede bir yol olarak kabul edildiği, televizyonda izlenen şiddetin taklit edildiği ve televizyondaki karakterler ile şiddet gören arasında özdeşleşme kurulduğuna dair çok sayıda çalışma bulunmaktadır (Wilson vd, 2002; Kirsh, 2006). Bu çalışma, medya üzerinden çocuğun maruz kaldığı şiddete ilişkin yeniden düşünmeyi amaçlamaktadır. Çalışma kapsamında Türkiye’de ulusal çapta yayın yapan özel bir çocuk televizyon kanalının bir haftalık yayın akışında yer alan 24 farklı çizgi dizideki şiddet öğesi incelenmiş ve bu öğeler sınıflandırılmıştır. Araştırma sonunda örneklem kapsamındaki dizileri izleyen çocukların, ortalama her 40 saniyede bir şiddet içeren eyleme maruz kaldığı bulgulanmıştır. Elde edilen bulgular sonucunda çalışma, çocukların televizyon izlerken şiddetin etkilerinden korunma yollarının birçok farklı disiplinlerle işbirliği ile uzun soluklu çalışmalarla önlenebileceğini çözüm olarak sunmuştur.
Anahtar Kelime: çocuk, şiddet, medya, televizyon

Studies show television has a crucial impact on children’s development of value systems and forming of behaviors. Violence occurs not only in news, magazine programs and TV series but in children’s television channels. Riches (1989) argues that violence is a learned act. Act of violence intends to transform societal reality to practice as it represents the intellectual social circumstances at the present. There are numerous research intend that violence induce unresponsiveness and violence on television is imitated by viewers. Besides all, violence is accepted as a way to solve individual problems and identification with the television characters involved in violent acts (Wilson vd, 2002; Kirsh, 2006). This study focuses to find a solution to prevent children from media violence. In the study, a survey on 24 different cartoons a Turkish television channel are conducted through content analysis method to emphasize the importance of the argument. At the end of the study, it is discovered that the children watching the sample of cartoons are exposed to acts of violence averagely every 40 seconds. The results obtained in this study shows that long-term interdisciplinary missions could prevent children from the effects of television violence. 
Keywords: Children, violence, media, television