Spinel Kristal Yapıya Sahip MgAl2O4’ün Yanma Yöntemi İle Sentezi


Halefoğlu Y. Z.

5th International Mediterranean Science and Engineering Congress (IMSEC 2020), Antalya, Turkey, 21 - 23 October 2020, vol.1, no.97860521, pp.779

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Volume: 1
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.779

Abstract

Yapılan bir çok çalışmada çok karmaşık kristal yapıya host materyalleri saf olarak sentezlemek oldukça zor olmaktadır. Bir çok host materyal için, özel sentez yöntemleri, farklı eritici katkılar veya çok yüksek sıcaklıklara çıkmak gerekmektedir. Bu şekilde sentezlerin hem maliyetleri artmakta, hem de sentez süresi uzaması yanında öğütme problemleri çıkmaktadır. Bu çalışmada spinel yapıya sahip MgAl2O4 kristal yapı, yanma yöntemi ile üre ve amonyum hidrat kullanılarak hem ucuz, hem kısa sürede saf olarak sentezlenmiştir. Daha sonra 900-1000-1100°C’de kalsine işlemine tabi tutulmuştur. Sentezlenen MgAl2O4’ün kristal yapısı ve mikro yapısı XRD ve SEM kullanılarak analiz edilmiştir. Çalışmanın ikinci aşamasında farklı lantanit elementler (Tb, Eu) ile tek ve çift katkılama yapılarak fosfor yapının luminesans (TL, PL) özellikleri ayrıntılı olarak incelenecektir.

 

Anahtar Kelimeler: Yanma Yöntemi, Spinel, MgAl2O4, Luminesans