Fiziksel Sermaye Yatırımları ve İktisadi Büyüme İlişkinin Türkiye Ekonomisi İçin Analizi


ARISOY İ.

MALIYE DERGISI, vol.161, no.1, pp.283-297, 2011 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 161 Issue: 1
  • Publication Date: 2011
  • Journal Name: MALIYE DERGISI
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.283-297
  • Çukurova University Affiliated: Yes

Abstract

This study examines the relationship between physical investment and economic growth based on AK type endogenous growth model for Turkey during the period 1968-2006. AK type model which is one of the main endogenous growth models predicts increasing output growth rates as a result of permanent movements in the physical investment rate via spillover effects. For that purpose, following Jones (1995), we employ recent time series methods like unit root tests that allow structural breaks in the data and impulse-response, variance decomposition analysis within VAR method, which enable us make inferences about the existence of stochastic and deterministic trends in the series. Overall, the analysis of deterministic and stochastic trends in output growth and investment rates (in total investment, and in manufacturing, energy, and transportation investment expenditures) do not give support for the empirical validity of AK model. Our results show that AK type model is not valid for Turkey. That is, physical capital investments do not stimulate output growth in the long-run.

Bu çalışmada, AK tipi içsel ekonomik büyüme teorisine bağlı olarak Türkiye’de 1968-2006 dönemi için fiziksel sermaye yatırımları ve büyüme arasındaki ilişki analiz edilmiştir. İçsel büyüme modellerinin temel yaklaşımlarından olan AK tipi modellerde fiziksel sermaye birikimi ve yatırımların dışsallıklarla uzun dönemde ekonomik büyümeyi artıracağı öngörülmektedir. Çalışmada, toplam yatırım harcamaları yanında imalat, enerji ve ulaştırma gibi yatırım harcama kalemleri de inceleme konusu yapılmıştır. Analiz yöntemi olarak Jones (1995)’u takiben zaman serilerine dayalı birim kök testleri ve VAR analizi kullanılmıştır. Bu yöntemler içerisinde geleneksel ve yapısal değişimli birim kök testleriyle etki-tepki analizlerine ve varyans ayrıştırmasına yer verilmiştir. Çalışma sonuçları AK tipi modellerin öne sürdükleri tezleri destekler nitelikte değildir. Diğer bir ifadeyle fiziksel sermaye yatırımları uzun dönemli büyüme oranını etkilememektedir.