Migration and Refugeess Problem in International Media: Representation of the Last 60 Years of Refugeess on WPP


Yıldız F. , Dursun O., Bulut S.

2.Uluslararası İnsan Çalışmaları Kongresi, Ankara, Turkey, 23 - 24 November 2019, pp.180

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Ankara
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.180

Abstract

Sınırlar arası göç, asırlardır devam eden ve çeşitli nedenleri bulunan bir olgudur. 20. Yüzyılın ikinci yarısından itibaren ise şiddetlenerek uluslararası politikaların odağına yerleşmiştir. Göç ve mültecilik, medyanın da çeşitli formlarında sıklıkla yer verilen bir konu olmuştur. Bu çalışma Batı menşeli bir organizasyon olan World Press Photo kapsamında ödül alan fotoğraflarda göç ve mültecilik temasının anlatımına odaklanmaktadır. Çalışmada 1955 yılından günümüze çeşitli kategorilerde ödül alan 574 fotoğraf nicel olarak analiz edilmiştir. Bu kapsamda konuyla ilgili olduğu düşünülen 62 fotoğraf, konunun bağlamı, nerede ve kim tarafından karelendiği ve hangi medya kuruluşunda yayımlandığı gibi araştırma soruları çerçevesinde incelemeye tabi tutulmuştur. Çalışma kapsamında milyonlarca insanı yerinden eden göç ve mültecilik olgusunun kaynağını; savaş ve iç karışıklıklar, hastalık, açlık/yoksulluk gibi insani dramların oluşturduğu düşüncesinden hareketle, konu bu bağlamda da nicel ve nitel olarak analiz edilmiştir. Başka bir ifadeyle mültecilik konulu fotoğrafların artalanına bakılarak, her bir fotoğraf bağlamı açısından ele alınmıştır. Küresel bir problem olan göç ve mültecilik olgusunun WPP çerçevesinde çekilen ödüllü fotoğraflar aracılığıyla sunumunda Asya ve Afrika coğrafyalarının ağırlıkta olduğu saptanmıştır. Mültecilik konusuna dair fotoğraflar nitel incelemeye alındığında öne çıkan imgelerin mülteci kamplarındaki olumsuz yaşam koşulları, beslenme, hijyen, barınmaya dair sorunlar, salgın hastalıklar ve ölüme meydan okuyan umut yolculuklarına dair anlatılar taşıdığı görülmektedir. Dünyada mültecilik konusunun adeta simgesi haline gelen ve umuda yolculuk diye adlandırılan, kaçak yollardan bir ülkeye ulaşma isteği, bir botun kapasitesinin çok üzerindeki sayıda insanın tehlikeli yolculuğunu ifade etmektedir. Mültecilik kategorisine kodlanan ödüllü fotoğraflarda bu konuya dair imgeler ağırlık kazanmaktadır. Ayrıca göç ve mültecilik fotoğraflarında kadın ve çocuk temsilleri de ağırlıklı biçimde yer almaktadır. Çalışmanın önemli bir bulgusu da, daha çok Ortadoğu merkezli olan göç ve mültecilik hareketliliğinin Batılı medya profesyonelleri tarafından Batı gözüyle aktarılması şeklinde ifade edilebilir. Anahtar Kelimeler: Göç, Mültecilik, Uluslararası Medya, WPP