Diyabetik hastalarda solunum yolu enfeksiyonlarına karşı aşı farkındalığı


Evran M.

58. Ulusal Diyabet Metabolizma ve Beslenme Hastalıkları Kongresi, Antalya, Turkey, 11 - 14 May 2022, pp.232

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.232
  • Çukurova University Affiliated: Yes

Abstract

Barış Karagün1 , Mehtap Evran2 , Fulya Dogan2 , Gamze Akkuş2 , Behice Kurtaran2 , Murat Sert2 , Tamer Tetiker2 1 Tarsus Devlet Hastanesi 2 Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi GİRİŞ VE AMAÇ: Diyabetli hastalar şiddetli akut solunum yolu enfeksiyonlarına daha yatkındır ve bu popülasyonda aşılama hayat kurtarıcıdır. Çalışmamızda hastaların influenza ve pnömoni aşıları ile covid 19 aşısına olan ilgi ve bilgilerini araştırmayı amaçladık. YÖNTEM: Bu kesitsel çalışmaya Çukurova Üniversitesi Hastanesi endokrinoloji polikliniğine Nisan-Ağustos 2021 tarihleri arasında başvuran 424 (424) diyabet hastası (Kadın=256, Erkek=168) dahil edildi. Anket formu hastalara yüz yüze görüşme tekniği kullanılarak uygulandı. Çalışmaya dahil edilen tüm bireylerden sözlü ve yazılı onam alındı. Ankette demografik bilgileri, solunum yolu hastalığı aşıları hakkında bilgi düzeyini ve farkındalığı ölçen sorular yer alıyordu. BULGULAR: Çalışmada katılımcıların 148’i (%34,9) pnömoniye, 155’i (%36,6) influenzaya ve 312’si (%73,6) covide karşı aşılanmıştı. Çalışmamızda diyabetik hastalarda aşı karşıtlığı %8,7 olarak bulunmuştur. Araştırmaya katılanların aşı ile ilgili bilgi kaynağı olarak ilk sıraya doktorları koyduğu belirlendi (Doktor(%46,7), Hemşire(%1,2) Televizyon(%8,7), Arkadaş/Komşu (%8,7), Diğer (%2,6). Aşılanma oranı diyabete eşlik eden ek hastalık varlığından istatistiksel olarak daha yüksekti. ARTIŞMA VE SONUÇ: Çalışmamızda diyabetlilerde aşı bilincini ve bunu etkileyen faktörleri inceledik ve bu faktörlerin aşılama üzerindeki etkilerini araştırdık. En dikkat çekici sonuçlardan biri, hastaların bilgi edinme kaynağı olarak doktorları ilk sıraya koymalarıydı. Bu sonuç, aşılamada ilk adım olarak doktorların bilinçlendirilmesinin önemini vurgulamaktadır. Böylece doktor merkezli aşı teşvik programlarının daha fazla başarı elde edebileceğini ve diyabetik hasta popülasyonunda ölümcül olan solunum yolu enfeksiyonlarını bir ölçüde önleyebileceğimizi öngörebiliriz