ÖĞRENME VE ÖĞRETME SÜRECİNDE MOBİL TEKNOLOJİLERİN KULLANIMI


TEKDAL M. , Saygıner Ş.

Fourth International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium, Elazığ, Turkey, 6 - 08 October 2016, pp.1-13

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Elazığ
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.1-13

Abstract

Because of its features such as easy accessibility and mobility the use of mobile technologies are widely spread and also has a usage trend in education/instruction environment. However, it is noticeable that there aren’t up-to-date and/or enough meta studies confirming this trend in the literature. In order to fill this gap, it is considered that examining and assessing the results of the studies on the use of mobile technologies for educational purposes is important. Based on this idea, 75 studies from 2010 to 2015 from five educational technology journals inspected with document analyisis method. Findings of the research includes that an increase in studies relating to the use of mobile technology for education, most of these studies were conducted with elemantry and college students, in Taiwan and the USA and for language education. It is envisaged that results obtained in this study provide insights for educators and researchers about the current trends in mobile learning research. 

Kolay erişilebilirlik ve taşınabilirlik gibi özellikleri sayesinde geniş kesimlerce kullanımı yaygınlaşan mobil teknolojilerin, günümüzde eğitim-öğretim ortamlarında da kullanımıyla ilgili bir eğilim görülmektedir. Ancak literatür incelendiğinde bu eğilimi belirleyen çalışmaların az sayıda ve güncellikten yoksun olduğu dikkat çekmektedir. Bu boşluğu doldurmak adına mobil teknolojilerin eğitim amaçlı kullanımıyla ilgili yapılan çalışmaların incelenmesinin ve sonuçlarının değerlendirilmesinin önem taşıdığı düşünülmektedir. Bu nedenle bu çalışmada 2010-2015 yılları arasında beş eğitim teknolojisi dergisinde yayınlanan 75 makale içerik analizi yöntemiyle incelenmiştir. Araştırmanın sonuçlarına göre; eğitim amaçlı mobil teknolojilerin kullanımına yönelik çalışmalarda artış olduğu, çalışmaların çoğunlukla ilköğretim ve lise öğrencileri ile gerçekleştirildiği, çalışmaların en çok Tayvan ve ABD’de yapıldığı ve ağırlıklı olarak dil öğretimi alanında yapıldığı ortaya çıkmıştır. Ulaşılan bu sonuçların mobil öğrenme çalışmalarındaki eğilimler konusunda eğitimcilere ve araştırmacılara kaynaklık edebileceği öngörülmektedir.