etomidatın plazma psödokolinesteraz düzeyine etkisi


ÖZCENGİZ D.

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, no.1, pp.1-100, 1993 (Peer-Reviewed Journal)