G-7 ÜLKELERİNDE YENİLENEBİLİR ENERJİ TÜKETİMDE YAKINSAMA


Creative Commons License

Sigeze Ç. , Coşkun N., Ballı E.

ENSCON'19 – Spring | International Congress of Energy, Economy and Security , İstanbul, Türkiye, 6 - 07 Nisan 2019, ss.31

  • Basıldığı Şehir: İstanbul
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.31

Özet

Bu çalışmada, G-7 ülkelerinde kişi başına düşen yenilenebilir enerji tüketiminin yakınsaması yapısal kırılmaları içsel olarak belirlenen RALS-LM (Kalıntılarla Artırılmış En Küçük Kareler-Lagrange Çarpanı) birim kök testleri kullanılarak incelenmektedir. Yapısal kırılmalara izin vermeyen RALS-LM birim kök testi sonuçlarına göre G-7 ülkelerinde yakınsama olduğuna dair kanıtlara ulaşılamamaktadır. Bunun yanında yapısal kırılmaları içsel olarak belirlenen iki yapısal kırılmalı RALS-LM birim kök testi ile elde edilen sonuçlar, ABD ve Almanya'da kişi başına düşen yenilenebilir enerji tüketiminde yakınsama olduğuna dair güçlü kanıtlar sağlamaktadır.

This study examines the convergence of per capita renewable energy consumption across G-7 countries utilizing RALS-LM (Residual Augmented Least Squares–Lagrange Multiplier) unit root tests with endogenous structural breaks. While the RALS-LM unit root test results without allowance for structural breaks provide no support for convergence, results from two-break RALS-LM provide strong support for the presence of stochastic convergence per capita renewable energy consumption in both United States and Germany.