CONVERGENCE IN RENEWABLE ENERGY CONSUMPTION AMONG G-7 COUNTRIES


Creative Commons License

Sigeze Ç. , Coşkun N., Ballı E.

ENSCON'19 – Spring | International Congress of Energy, Economy and Security , İstanbul, Turkey, 6 - 07 April 2019, pp.31

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: İstanbul
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.31

Abstract

This study examines the convergence of per capita renewable energy consumption across G-7 countries utilizing RALS-LM (Residual Augmented Least Squares–Lagrange Multiplier) unit root tests with endogenous structural breaks. While the RALS-LM unit root test results without allowance for structural breaks provide no support for convergence, results from two-break RALS-LM provide strong support for the presence of stochastic convergence per capita renewable energy consumption in both United States and Germany.

Bu çalışmada, G-7 ülkelerinde kişi başına düşen yenilenebilir enerji tüketiminin yakınsaması yapısal kırılmaları içsel olarak belirlenen RALS-LM (Kalıntılarla Artırılmış En Küçük Kareler-Lagrange Çarpanı) birim kök testleri kullanılarak incelenmektedir. Yapısal kırılmalara izin vermeyen RALS-LM birim kök testi sonuçlarına göre G-7 ülkelerinde yakınsama olduğuna dair kanıtlara ulaşılamamaktadır. Bunun yanında yapısal kırılmaları içsel olarak belirlenen iki yapısal kırılmalı RALS-LM birim kök testi ile elde edilen sonuçlar, ABD ve Almanya'da kişi başına düşen yenilenebilir enerji tüketiminde yakınsama olduğuna dair güçlü kanıtlar sağlamaktadır.