İslam'ın İlk Dönemlerinde İdari Hayatta Köle ve Mevali


Creative Commons License

Hatalmış A.

Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, cilt.13, no.1, ss.151-172, 2013 (Hakemli Üniversite Dergisi)

  • Cilt numarası: 13 Konu: 2
  • Basım Tarihi: 2013
  • Dergi Adı: Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.151-172

Özet

Köle; hukuki, iktisadi ve sosyal açılardan diğer insanlardan farklı mal hükmüne indirgenen bir insandır. Tarihi çok eskilere uzanan kölelik, İslamiyet’in doğuşu sırasında tüm dünyada yaygındı. İslam, köleliği tek yanlı kaldırmak yerine önemli reformlar yaptı. Köleleştirme şartlarını sınırladı. Köleye kurtarılmayı bekleyen aciz bir insan olarak yaklaştı. Onlara iyi davranılması ve çok geçmeden onların azat edilmesi için gerekli insani ve hukuki düzenlemeler yaptı. Mevlâ (ç.mevâli) azatlı anlamı yanında Emeviler Dönemi’nde Araplar dışındaki tüm müslümanlar için kullanıldı. Yönetici olanların hür olması beklenirdi. Mevâli bir bakıma köleler ile hürler arası bir statü idi. Bu makalede erken dönem İslam tarihinde köle ve mevalinin aldığı üst düzey görevler ve daha çok memuriyetlere yer verilmiştir.

Slaves were those that people in society had demoted as property, and they were treated differently from other individuals in terms of the laws, economy and social life. Slavery, which dates back long ago, was widespread all around the world at the time of Islam's birth. Islam made significant reforms in it, rather than abolishing at first. Islam restricted the conditions to decrease slavery and considered the slaves as ones to be
saved. It also set forth humanitarian and legal regulations pertaining to guidelines which promoted better treatment by their owners, as well providing for a sooner release date from the bonds of slavery. Mawla,which refers to the freed , was also used to refer to all the muslims other than Arab ones at the Umayyad Period .The administrators were supposed to be freemen Mawla/mawali, which the author assumed to be in a status
between that of slaves and freemen. This articles delves into the top positions and especially employement of the slaves and mawali in the early Islamic period.