İSLAM İLE JAPON KÜLTÜRÜ ARASINDAKİ AHLAK VE İBADET BENZERLİKLERİ


Atmaca Ş.

Üniversite Yayınları, İstanbul, 2022

  • Publication Type: Book / Research Book
  • Publication Date: 2022
  • Publisher: Üniversite Yayınları
  • City: İstanbul

Abstract

2019 senesinde Japonya’ya gerçekleştirdiğimiz seyahat sonucundaki gözlemlerimize ve araştırmalarımıza dayanan eserimiz yayımlanmıştır. Eserimizde Kur’an ayetleri bağlamında İslam ile Japon kültürü arasındaki ahlak ve ibadet benzerlikleri ele alınmıştır. Bu anlamda eserimizin iki kültürün sanıldığından daha yakın olduğunun anlaşılmasında bir vesile olacağını ümit etmekteyiz.私達の論文の目的は、2019年の訪日の結果から、イスラームと日本文化の類似点を明らかすることです。このことで、2つの文化は考えられているほど離れていないことを明らかにしようとしています。 本文の主な主題は、クルアーンの文脈におけるイスラム教と日本文化間の、道徳と崇拝の類似性です。 私たちの研究では、2つの文化の類似点を明らかにすることで、相互作用をさらに高めることを目的としています。 この目的のために、この論文は5つの主要なタイトルと「イスラム教と日本文化の類似点」で構成されています。 「道徳と崇拝の語源的定義」、「クルアーンの道徳と崇拝の概念」、「日本文化の影響を受けた様々な情報源」、「クルアーンの文脈におけるイスラム教と日本文化間の、道徳と崇拝の類似性」に分類し、研究しました。