Endocrine effects of pesticides


Uzan S., Nazan A., AKBABA M.

3.Uluslararası Biyosidal Kongresi, 22 - 25 Kasım 2016

  • Yayın Türü: Bildiri