Memlük-Kıbrıs İlişkileri Kıbrıs'ta İlk Türk Hâkimiyeti


AYAZ F. Y.

Mehmet Giriş Basımevi, Adana, 2014

  • Basım Tarihi: 2014
  • Yayınevi: Mehmet Giriş Basımevi
  • Basıldığı Şehir: Adana

Özet

Giriş Kitap Kırtasiye Yayınları

Birinci Baskı

 

 

Eser    : Memlük-Kıbrıs İlişkileri Kıbrıs’ta İlk Türk Hâkimiyeti

Yazar: Doç. Dr. Fatih Yahya Ayaz

Kapak Tasarım: Giriş Kitap Kırtasiye

ISBN: 978-975-487-191-3

 

 

Anahtar Kavramlar: Key Concepts

  1. Memlük Devleti, 2- Kıbrıs, 3-Mısır Tarihi, 4- Kıbrıs Tarihi, 5- Haçlılar

 

 

 

 

 


Memlük-Kıbrıs İlişkileri

Kıbrıs’ta İlk Türk Hâkimiyeti

 

Doç. Dr. Fatih Yahya Ayaz


Fatih Yahya AYAZ

1971 yılında İstanbul’da doğdu. Eyüp Otakçılar Lisesi’ni bitirdikten sonra kazandığı Marmara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi’nden 1995 yılında mezun oldu. Aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde, “Bahrî Memlukler Döneminde Harameyn Hizmetleri” adlı yüksek lisans tez çalışmasını 1998 yılında, “Memlükler Döneminde Vezirlik (1250-1517)” isimli doktora tezini ise 2004 yılında tamamladı.1996 yılında Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İslâm Tarihi ve Sanatları Anabilim Dalına araştırma görevlisi olarak atandı. 2002 yılında Çukurova Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi İslâm Tarihi Anabilim Dalında aynı göreve tayin edildi. Bu fakültede 2008 yılında yardımcı doçentlik kadrosuna atanan Ayaz, 2009 senesinde de doçent unvanını aldı. Hâlen aynı fakültede öğretim üyesi olarak görev yapan Ayaz’ın, Memlükler Döneminde Vezirlik ve Türk Memlükler Döneminde Saray Ağalığı Üstâdârlık (1250-1382) adlı iki kitabının yanı sıra Memlük Devleti siyasî, sosyal tarihi ve müesseselerini konu alan ve çeşitli bilimsel dergilerde yayınlanan birçok makalesi bulunmaktadır. Evli ve iki çocuk babasıdır.

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beni sabırla destekleyen kıymetli eşim Gonca,

sevgili yavrularım Yusuf Hakan ve Elif Nevâ’ya

 

 


 

İÇİNDEKİLER

 

KISALTMALAR.. IX

ÖNSÖZ.. 1

GİRİŞ. 5

I. ÇALIŞMANIN KAPSAMI VE YÖNTEMİ 5

II. KAYNAK VE ARAŞTIRMALAR.. 8

A. Kaynaklar 8

B. Araştırmalar 18

III. MEMLÜK SİSTEMİ 21

A. Memlük Sisteminin Ortaya Çıkışı ve Gelişimi 21

B. Memlük Sisteminin Mısır’da Gelişmesi 22

IV. MEMLÜK DEVLETİ 25

A. Devletin Kuruluşu. 25

B. Ana Hatlarıyla Memlük Devleti 29

V. MEMLÜKLER DÖNEMİNE KADAR KIBRIS. 38

A. Kıbrıs İsminin Kökeni ve Kıbrıs’ın Coğrafî Konumu. 38

B. Ana Hatlarıyla Memlükler Dönemine Kadar Kıbrıs Tarihi 39

BİRİNCİ BÖLÜM

KIBRIS’IN FETHİNE GİDEN SÜREÇ

I. Memlükler’in Gayrimüslim Devletlerle Mücadele Sebepleri ve Stratejileri 51

II. Adanın Fethine Kadar Memlük-Kıbrıs Münasebetleri 59

 

İKİNCİ BÖLÜM

KIBRIS’IN FETHİ VE SONUÇLARI

I. Kıbrıs’ın Fethi 83

II. Kıbrıs’ın Fethinden Sonraki Gelişmeler 113

SONUÇ.. 129

BİBLİYOGRAFYA.. 133

EKLER.. 145

I.  MEMLÜK-KIBRIS İLİŞKİLERİ KRONOLOJİSİ 145

II. HARİTALAR.. 147

A. Memlük Devleti 147

B. Kıbrıs. 148