GENETİK ANALİZDE t4;22 (q21;p13) RESİPROKAL TRANSLOKASYON SAPTANAN AZOSPERMİ OLGUSU


Creative Commons License

Uğuz S., Kozan S., Demirci R., Kaya E., Irkılata H. C. , Kavuş H., ...Daha Fazla

11. Ulusal Androloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 30 Nisan - 03 Mayıs 2015, ss.65

  • Basıldığı Şehir: Antalya
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.65

Özet

Azospermi santrifüje edilen semen örneğinde hiç spermatozoa saptanmaması olarak tanımlanır. Azospermi tüm erkeklerin yaklaşık % 1'inde bulunurken infertil erkeklerin ise yaklaşık %15'inde saptanmaktadır. Azospermili erkeklerin değerlendirilmesinde altta yatan etyolojinin belirlenmesi tedavi planı açısından önemlidir. Etyoloji nonobstrüktif ve obstrüktif azospermi olarak gruplanabilir. Nonobstrüktif azospermi hipotalamik-hipofizer-gonadal aksta sorun nedeniyle oluşurken, obstrüktif azospermide rete testis ile ejakulator kanal arasındaki herhangi bir seviyede obstrüksiyona bağlı sprem transportunda bozulma vardır. Testis kaynaklı azospermi genellikle düzeltilemez. Primer testiküler yetmezlik nedeniyle oluşan azospermide muhtemel kromozomal anomali açısından genetik testler yapılmalıdır. Genetik analiz sonucu t4;22 (q21;p13) resiprokal translokasyon saplanan bir azospermi olgusu sunulmuştur.