İnovasyon ödülü duyurularının banka pay getirileri üzerindeki etkisinin incelenmesi


Kandır S. Y., Elbir Mermer G.

Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.14, no.4, pp.1296-1306, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Çalışmada, Türkiye’de faaliyet gösteren iki ticari bankanın kazandığı uluslararası inovasyon ödülü

duyurularının pay getirileri üzerindeki etkisinin incelenmesi amaçlanmıştır. Olay çalışması yönteminden

yararlanılmıştır. Olay çalışması, pay fiyatlarının önemli olaylar karşısında nasıl uyum sağladığını incelemekte ve

dolayısıyla kamuya duyurulan önemli bir olayın pay getirileri üzerindeki etkisini ölçmektedir. Olay çalışması

yöntemi ile bir olayın firma değeri üzerindeki etkisi finansal piyasalara ait veriler kullanılarak ölçülmektedir.

2012 ile 2018 yılları arasında yapılan 7 adet inovasyon ödülü duyurusu, olay günleri olarak belirlenmiştir. Bu

ödüller, Amerika Birleşik Devletleri merkezli bir araştırma kuruluşu olan Bank Administration Institute (BAI)

tarafından bankacılıkta inovasyon ödülleri adı altında verilmektedir. Olay penceresi, olay günlerinin beş gün

öncesi ve beş gün sonrası dikkate alınarak oluşturulmuştur. Zaman çizelgesinde olay penceresinin uzunluğu

(Tolay) 11 gün, tahmin döneminin (Ttahmin) uzunluğu ve olay öncesi penceresinin uzunluğu 244 gün olarak ele

alınmıştır. Çalışmada incelenen dönemin toplam uzunluğunun 250 gündür. Analiz sonuçları, inovasyon ödülü

açıklamalarının pay getirileri üzerinde önemli bir etki oluşturmadığını göstermiştir. Ulaşılan bu sonuç, pay

piyasasının yarı güçlü formda etkin olduğunu ifade etmektedir. Çalışmada ulaşılan, ödül duyurularının pay

getirileri üzerinde önemli bir etkiye sahip olmadığını gösteren sonuç, Tuck (2005b), çalışması ile aynı yöndedir.