KONKORDATODA KESİN MÜHLETİN ALACAKLILAR BAKIMINDAN SONUÇLARI (THE RESULTS OF CONCORDAT TERM WITH REGARDS TO CREDITORS AS PER TO THE AMENDMENTS WITH THE LAW)


Creative Commons License

Albayrak H.

Çukurova 7. Uluslararası Bilimsel Araştıramalar Kongresi, Adana, Turkey, 7 - 08 September 2021, pp.934-951

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Adana
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.934-951

Abstract

Konkordatoda kesin mühletinin mahkeme tarafından verilmesinden sonra konkordato mühletinin alacaklılar bakımından doğurduğu sonuçlar oldukça önemli hale gelmektedir. İİK’nın 294. maddesi kesin mühletin alacaklılar bakımından sonuçlarını düzenlemektedir. Konkordatonun alacaklılar bakımından sonuçlarını düzenleyen söz konusu hükümden, konkordato mühleti ile alacaklıların haklarının ciddi bir şekilde sınırlandırıldığı anlaşılmaktadır. Hatta denilebilir ki hem geçici mühlet hem de kesin mühlet en önemli etkisini alacaklıların üzerinde göstermektedir. Mühlet kararı içinde hem konkordato projesinin onaylanmasını sağlamak hem de ticari hayatına devam etmek isteyen borçlunun, alacaklıların baskısından uzak tutulması gerekmektedir. Bu anlamda İİK’nun 294. maddesi, özellikle takip yasağı bakımından, esasen borçlunun konkordato mühleti süresince alacaklılara karşı sahip olduğu imtiyazları düzenlemektedir. Öte yandan söz konusu hüküm, alacaklılar arasında eşitliği koruma amacına yönelik bir hüküm olma özelliği de göstermektedir.

Kesin mühletin alacaklıların hakları üzerindeki etkilerini, mühlet kararının verildiği andan itibaren kendiliğinden göstermeye başlar. Bir başka ifadeyle, söz konusu sonuçların etki göstermesi, mühlet kararının ilân edilmesine (takas hariç) yahut alacaklıların mühlet kararından haberdar olmasına bağlı değildir.

Bildirimizde konkordato mühletinin alacaklılar bakımından doğurduğu sonuçlar ele alınacaktır. İncelememizi hem doktrin hem de yargı içtihatları ışığı altında ele almaya çalışacağız.