Köpeklerde deneysel uterus ensizyonlarının fibrin yapıştırıcı ile kapatılması.


Creative Commons License

EŞKİ F. , ALAN M.

Y.Y.Ü. Sağlık Bilimleri Dergisi, vol.9, no.1, pp.167-178, 2006 (National Refreed University Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 9 Issue: 1
  • Publication Date: 2006
  • Title of Journal : Y.Y.Ü. Sağlık Bilimleri Dergisi
  • Page Numbers: pp.167-178

Abstract

SUMMARY

ESK F, Closing of artificial uterus incisions with fibrin glue in bitches.

Universty of Yuzuncu Yil. Health Sciences Institude, MSc Thesis in the

Department of Obstetrics and Gynaecology, Van, 2005. The aim of this study was to

investigate the effectiveness of fibrin glue on healing of artificial uterus incisions

compared with suturing method in bitches. Six nonpregnant bitches were used in the

experiment. Bitches underwent general anesthesia with Ketamine HCl following

premedication with Xyzaline HCl. Abdominal cavity was entered via laparotomy from

flank. Uterus was pulled on incision line. A four cm long incision was performed on

each of the dorsal side of the cornua, one cm far from the bifurcation region. One of

incisions in each animal was closed with 3/0 krome katgut string by lambert suture

tecnique. On the other incision line fibrin glue was applied opposing the wound edges.

Postoperative recovery process was examined macroscopically and microscopically on

days 4, 7, 11, 13, 15 and 18 performing the second laparotomy. Internal adhesion,

infection, inflamation, inflamatory cell infiltration and foreign body granulation tissue

and changes during recovery process were examined. Macroscopically, adhesions were

less in fibrin treated group compared with sutured areas. Microscopically, recovery was

better in apperance, but weak with less inflamatory reactions in fibrin treated group

compared with sutured group. In conclusion, fibrin glue provided positive results on

incision line and limited adhesions to surrounding organs. However, only fibrin

application on incisions made on pregnant uterus may not be adequate for closure

because fibrin applied incisions require considerabely long time to become resistant.

Key words: Bitch, Fibrin Glue, Uterine.

ÖZET

ESK F, Köpeklerde deneysel uterus ensizyonlarının fibrin yapıstırıcı ile

kapatılması. Y.Y.Ü. Saglık Bilimleri Enstitüsü Dogum ve Jinekoloji Anabilim Dalı

Yüksek Lisans Tezi, Van, 2005. Bu çalısmada köpeklerde deneysel uterus

ensizyonlarının kapatılmasında fibrin yapıstırıcı kullanımının etkinligini, dikisli

ensizyonlarla karsılastırılarak, arastırmak amaçlanmıstır. Çalısmada, 6 adet gebe

olmayan köpek kullanıldı. Köpekler Xylazin HCl ile premedikasyonu takiben, Ketamin

HCl ile genel anesteziye alındı. Sol fossa paralumbalisten laparotomi ile karın

bosluguna girildi. Uterus karın duvarındaki ensizyon hattına çekilerek bifurkasyon

bölgesinin 1 cm cranialinden ve dorsalden cornu uterilere 4’er cm uzunlugunda

uzunlamasına birer ensizyon yapıldı. Her hayvanda ensizyonlardan bir tanesi 3/0 krome

katgüt kullanarak tek kat lembert dikis teknigi ile kapatıldı. Diger ensizyon hattına, yara

dudakları karsı karsıya yaklastırılıp dikis kullanılmaksızın fibrin yapıstırıcı uygulandı.

Postoperatif 4, 7, 11, 13, 15 ve 18. günlerde ikinci kez laparotomi ile makroskobik

olarak adezyonlar, karın içi enfeksiyon ve uterustaki ensizyon hattının durumu;

mikroskobik olarak da, inflamatuar hücre infiltrasyonu, yabancı cisim granulasyon

dokusu, inflamasyon ve iyilesme süreçlerindeki degisiklikler incelendi. Makroskobik

olarak, fibrinli ensizyon bölgelerindeki adezyonun dikisli ensizyon bölgelerine göre

daha az oldugu görüldü. Mikroskobik incelemelerde, fibrinli olgularda ensizyon

bölgelerindeki iyilesmenin dikisli ensizyon bölgelerine göre daha estetik fakat zayıf

olarak gerçeklestigi ve yangısel reaksiyonun daha az oldugu gözlendi. Sonuç olarak,

fibrin yapıstırıcının yara iyilesmesinde hemostaz saglaması, ensizyon hattında daha

düzgün bir iyilesmeye neden olması ve çevre organlara yapısmaları azaltmasıyla olumlu

katkı sagladıgı görüldü. Ancak ensizyon hattının uygulama sırasında dirençli hale

gelebilmesi için daha uzun süreye gereksinim olması nedeniyle içi dolu bir uterusta

yapılan ensizyonların kapatılmasında sadece fibrin yapıstırıcı kullanımının yetersiz

kalacagı kanısına varıldı.

Anahtar sözcükler: Köpek, Fibrin Yapıstırıcı, Uterus.