Basic Yellow 51 Tekstil boyasının Eucalyptus kabukları kullanılarak adsorpsiyonla sulu çözeltiden giderilmesi


KESKİNKAN O. , Balcı B.

Çukurova Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi 30.yıl sempozyumu, Adana, Turkey, 1 - 03 September 2008

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Adana
  • Country: Turkey