EVALUATION OF ELECTRICITY GENERATION COSTS FROM RENEWABLE ENERGY SOURCES


GÜLTEKİN U. , GÜNGÖR C. , ÖZTÜRK H. H.

ULUSLARARASI 29 EKİM BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR SEMPOZYUMU, İzmir, Türkiye, 26 - 29 Ekim 2019, cilt.1, no.1, ss.12-20

  • Cilt numarası: 1
  • Basıldığı Şehir: İzmir
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.12-20

Özet

Bu çalışmada, yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üretim maliyetleri değerlendirilmiştir. Bütün dünyada yenilenebilir enerji yatırımlarına konusunda önemli bir geçiş süreci yaşanmaktadır. Yenilebilir enerji konusunda önde gelen ülkeler, jeopolitik belirsizlikler ve teknolojik dönüşüm dolayısıyla ihtiyatlı bir tutum sergilemektedir. Yenilenebilir enerji alanında gelişmekte olan ülkeler, daha cesur adımlar atmaktadırlar. Yenilenebilir enerji yatırımlarını artırma hedefi, bir takım zorlukları da beraberinde getirmektedir. Yatırım mekanizmasının, hem en az vergi yükü hem de istihdam ve katma değer oluşturması gerekir.

Son yıllarda, yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üretim maliyetlerindeki azalmalar, güneş fotovoltaik (PV) ve rüzgar enerjisi teknolojileriyle ilgilidir. Yıllar süren istikrarlı maliyet azalmalarının ardından, güneş ve rüzgar enerjisi, giderek daha rekabetçi teknolojiler haline gelmektedir. Yenilenebilir enerji teknolojilerinin kullanım süresi ve kanıtlanmış başarıları, algılanan proje riskini azaltmaktadır. Bu durum sermaye maliyetini büyük ölçüde azaltmaktadır. Bu teknoloji gruplarındaki yenilikler devam etmesine rağmen, biyoenerji, hidroelektrik ve jeotermal enerji, oldukça istikrarlı maliyet profilleri sergileyen ileri teknolojilerdir. Karasal rüzgar enerjisi, yeni kuşak yenilenebilir enerjinin en rekabetçi kaynaklarından biri haline gelmiştir. Bununla birlikte, güneşten PV yöntemle üretilen elektrik maliyetlerinde kayda değer azalmalar gerçekleşmiştir. PV elektrik üretimi maliyetlerindeki azalmalar gün geçtikçe devam etmektedir.

In this study, electricity generation costs from renewable energy sources were evaluated. There is an important transition process for renewable energy investments all over the world. Leading countries on renewable energy have been cautious due to geopolitical uncertainties and technological transformation. Developing countries in the field of renewable energy are taking more bold steps. The goal of increasing renewable energy investments poses a number of challenges. The investment mechanism should create both minimum tax burden and employment and value added.

In recent years, reductions in electricity generation costs from renewable energy sources have been associated with solar photovoltaic (PV) and wind power technologies. After years of steady cost reductions, solar and wind power are becoming increasingly competitive technologies. The lifetime and proven success of renewable energy technologies reduces perceived project risk. This greatly reduces the cost of capital. Although innovations in these technology groups continue, bioenergy, hydropower and geothermal energy are advanced technologies that exhibit very stable cost profiles. Terrestrial wind power has become one of the most competitive sources of the new generation of renewable energy. However, there has been a significant reduction in electricity costs generated by solar PV. PV electricity generation costs are gradually decreasing nowadays.