İlköğretim öğrencilerinin eğitsel yazılım kullanırken sergiledikleri davranışlar: Bir durum çalışması


DİNÇER S.

KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ KASTAMONU EĞİTİM DERGİSİ, cilt.22, sa.3, ss.865-880, 2014 (Hakemli Üniversite Dergisi)

  • Yayın Türü: Makale / Tam Makale
  • Cilt numarası: 22 Konu: 3
  • Basım Tarihi: 2014
  • Dergi Adı: KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ KASTAMONU EĞİTİM DERGİSİ
  • Sayfa Sayıları: ss.865-880

Özet

Günümüzde öğretim yaklaşımları giderek bireysel öğretime doğru bir kayma eksenindedir. Bireysel öğretimin uygulanmasında en kullanışlı araçların başında olan bilgisayarların öğrenmede kullanılması bilgisayar destekli öğretim yazılımları ile kendisini göstermektedir. Özellikle öğretimin ilk yıllarındaki öğrencilerin bilgisayar destekli öğretim yazılımlarını kullanımlarının incelenmesi önemli görülmektedir. Küçük yaştaki öğrencilerin bu yazılımları kullanmaları sırasında ders dışı faaliyetleri sergilemeleri durumunda ciddi problemler ile karşılaşılacağı düşünülmektedir. Bu nedenle bu çalışma bilgisayar destekli öğretim yazılımı kullanılırken öğrencilerin sergiledikleri davranışların neler olduğunu inceleme amacı ile nitel araştırma yöntemlerini kullanmıştır. Veriler öğrenci ve ebeveynlerinden gözlem ve görüşme yoluyla toplanarak analiz edilerek yorumlanmıştır. Çalışma sonucunda öğrencilerin bilgisayar destekli öğretim kullanırken özellikle oyun oynama eğiliminde oldukları ve bunun kontrol altına alınması gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.