The evaluation of CYP2D6, CYP2C9 and CYP2C19 polymorphisms for personalized medicine in psychiatry patients


Creative Commons License

DÜNDAR YENİLMEZ E. , TULİ A. , TAMAM L. , KARAYTUĞ O.

7th Santorini Conference Biologie Perspective, Santorini, Greece, 25 - 27 September 2014, pp.1

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Santorini
  • Country: Greece
  • Page Numbers: pp.1

Abstract

The cytochrome P450 proteins are drug-metabolizing enzymes that involves in many catalytic reactions. Genetic variability (polymorphism) in these enzymes may influence a patient’s response to commonly prescribed drug classes, including beta blockers and antidepressants. The aim of this study is to evaluate the CYP2D6, CYP2C9, CYP2C19 polymorphisms of shizophrenic and bipolar patients in the therapeutic response that allow the treatment to be individualized.

This study was carried out on patients who attended the Cukurova University Psychiatric Unit with a diagnosis of schizophrenia and bipolar disorder involved in our study. 5 mL blood was taken from patients with their consent. Melting curve analysis by real-time PCR was performed after DNA isolation to determine the genotype for CYP2D6 (*3,*4), CYP2C9 (*2,*3) and CYP2C19 (*2,*3) variants.

One hundered and one patients (59 female/ 42 male) involved in our study. Fifty-four of the patients diagnosed with shizophrenia and others diagnosed with bipolar disorders. Sixtheen (15,9 %) of patients detected as intermediate and 3 (3%) patients were poor metabolizer of CYP2D6 polymorphism. Seventheen patients found poor metabolizer (16,9 %) and 56 (55,4 %) were intermediate for CYP2C9 polymorphism. The poor metabolizer variant of CYP2C19 detected in 3(3 %) patients.

There are several drugs should dose adjustment, reduce the toxicity and to increase the effects for P450 enzymes. Genetic polymorphism of human enzymes and receptors known in the treatment process, may be important to maintain the availability of the treatment. This information may allow the prediction of therapeutic response or treatment to be individualized.

Sitokrom P450 proteinleri ilaç metabolizmasında yer alan pek çok reaksiyonun katalizinde yer alan monooksijenazlardır. İlaçları metabolize eden enzimlerin aktiviteleri, bireyler arasındaki genetik yapı farklılığı nedeniyle değişebildiği bilinmektedir. Genotip sıklıklarının belirlenmesinin ardından, farklı fenotiplere göre bireysel tedavi protokollerinin hazırlanmasında bu verilerin yol gösterici olması beklenmektedir.

Bu çalışmaya, psikiyatri polikliniğinde takip ve tedavi edilen şizofren ve bipolar bozukluğa sahip hastalardan onam formu doldurularak 5 mL tam kan alınmıştır.  Kanlardan DNA izole edilmiş, real-time PCR ile Sitokrom P450- CYP2D6 (*3,*4), CYP2C9 (*2,*3) ve CYP2C19 (*2,*3)  polimorfizimlerine ait varyantlara bakılmıştır.

            Çalışmamızda 101 (59 kadın/ 42 erkek) hasta yer almıştır. Bu hastalardan 54 tanesi şizofreni tanısı ile geri kalanı ise bipolar bozukluk tanısı ile takip edilmektedir. CYP2D6 polimorfizmi için 16 (% 15,9) ılımlı metabolizör ve 3 (% 3) tanesi de yavaş metabolizör olarak belirlenmiştir.  CYP2C9 için 17 hasta (%16,9) yavaş ve 56 (%55,4) hasta ılımlı metabolizör bulunmuştur. CYP2C19 için 3 (%3) hasta yavaş metabolizör olarak saptanmıştır.

Genlerdeki bu çoklu polimorfizmler ilaç cevaplarını etkileyebilmekte, dolayısıyla sorumlu genlerin araştırılması gerekmektedir. Bu anlamda “bireysel tıp” kişinin genlerine uygun ilacın verilmesi ile daha etkili ve güvenli bir tedavi uygulanmasına olanak sağlamaktadır.