Büyük Eğitimci Ahmet Yesevî’nin (ö. 562/1166) Hocası Arslan Ba-ba’nın Dinî Kimliğiyle Alâkalı Rivayetler Üzerine


TATLI B.

2. Uluslararası Türk Dünyası Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Kongresi, 7 - 08 Aralık 2018, cilt.5, ss.149-162

  • Yayın Türü: Bildiri / Tam Metin Bildiri
  • Cilt numarası: 5
  • Sayfa Sayıları: ss.149-162