Büyük Eğitimci Ahmet Yesevî’nin (ö. 562/1166) Hocası Arslan Ba-ba’nın Dinî Kimliğiyle Alâkalı Rivayetler Üzerine


TATLI B.

2. Uluslararası Türk Dünyası Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Kongresi, 7 - 08 December 2018, vol.5, pp.149-162

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Volume: 5
  • Page Numbers: pp.149-162