The New Face of the War: Cyber Warfare


Creative Commons License

ERENDOR M. E. , Tamer G.

Cyberpolitik Journal, cilt.2, ss.58-75, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Cilt numarası: 2 Konu: 4
  • Basım Tarihi: 2018
  • Dergi Adı: Cyberpolitik Journal
  • Sayfa Sayıları: ss.58-75

Özet

Bilişim teknolojilerinin gelişmesiyle birlikte, bilgisayarlar ve İnternet geçtiğimiz on yıllarda hayatımızda önemli rol oynamıştır. Devletler, hükümetler, STK'lar, işletmeler ve diğer kuruluşlar, bu gelişmelerin avantajlarını ticaret, ekonomi, eğitim vb. gibi alanlar açısından kullandılar. Teknolojik gelişmeler, örgütlerin kabiliyetlerini etkin ve uygun maliyetli bir şekilde yürütme yeteneğini arttırmasına rağmen, aynı zamanda bu gelişmeler uluslararası topluluk için bazı dezavantajlara da sahiptir. Son on yılda, bu teknolojik gelişmeler, bazı insanlar, devletler veya terör örgütleri tarafından hedef ülkelere zarar vererek kazançlarını arttırmak veya fikirlerini dayatmak veya elektrik enerjisini kesmek için kullanılmıştır. Ayrıca, Bilgisayar ve İnternet, 2015 yılında Rusya'nın Ukrayna’daki savaşının bir parçası olarak da kullanıldı. Bu çalışmada, siber savaş kavramı analiz edilerek, önemi vurgulanacaktır ve devletlerin bu durumla niçin mücadele etmesi gerektiği açıklanacaktır.

With the development of the information technologies, computers and the Internet have played crucial role in our life in the last decades. States, governments, NGO’s, businesses, and other organizations take the advantages of these developments in terms of trade, economy, education and so on. Although technological developments enhance the ability of organizations to conduct activities in terms of cost-effective and efficient manner, it also has some disadvantages for the international community. Over the past decade, these technological developments have been used by some people, states or terrorist organizations to damage target states to improve their gains or impose their ideas or cut off the electrical power. Also, the Computer and Internet was used a part of the war Ukraine by Russia in 2015. In this study, the concept of cyber warfare will be analysed and its importance points and why states need to tackle with this situation will be explained.